VJETROKAZ

Dva mjesta ribarske tradicije, Rovinj i Stara Novalja, dijele vjetrokaz s pogledom u budućnost. Pučko otvoreno učilište Rovinj organizacijom kulturnih događanja nastoji potaknuti samosvijest građana i okrenuti strelicu interesa u drugim smjerovima od oslanjanja na ljetne prihode iznajmljivanjem smještaja. Galerija pred kojom se vrti autorski primjerak ove emajlirane ribice na svoj način također želi ohrabriti na više... pa trebate li vjetrokaz za svoj vrt, terasu, puntu, hotel: info@petikat.com
vjetrokazww-be05af0a31e752e0a7a598fa0060d79a.jpg
//