GREINER & GREINER


Nikola i Boris Greiner posjetili su Staru Novalju i snimili sekvencu svoje šetnje kroz život. Video u progresu Nikola i ja započet je kad je Nikola još bio dječak. U nizu sekvenci snimljenih tijekom godina na različitim šetnicama Hrvatske svjedočimo kako sin visinom dostiže oca - da bi upravo 16. kolovoza u Staroj Novalji, zajedničkim korakom s mula u more, bio proslavljen trenutak Nikolinog 'prestizanja' tate. Hvala ocu i sinu na lijepom doprinosu Skalama do Sunca.
boris i nikolaww-5d2e9ebb73dfffb7f23260ecdd259021.jpg
//