Danijel Žeželj: SPROMETNUTOST, 13.7.-27.7.2013.

Slikar, ilustrator i strip autor međunarodnog ugleda, umjetnik osobitog izražajnog stila (čiji se jedan mural već nekoliko godina može vidjeti na središnjem dijelu Donjeg puta), predstavlja izložbu Sprometnutost. Grafički niz od 30 slika priča je koja završava na svojemu početku. Po staronovaljskom tradicijskom rječniku mogla bi se imenovati i ovako: Partiš vazjugo, tornaš se osamorca.  
http://www.dzezelj.com/
PRINT-26-48352b9676bcc1d0751903d741a151cd.jpg