ZASTAVA

Bila ribarska, poštanska ili umjetnička, tvrđava bez zastave kao da nije tvrđava. Izvedbu i montažu barjaka sretno izveli Stanislav i Hrvoje; u cijev negdašnjeg gromobrana ubačen je negdašnji ribički štap Dalibora Laginje. Na savitljivom štapu zastava se slobodno okreće i skale su uspravne i pri buri i pri maestralu. Rješenje odlično, kaže susjed Joso. Dalibora brine da štap ne prizove munju.
zastavaWW-4bf2faea4ce895d3ab0e30b966c269a4.jpg
//