NOTES STARE STARE NOVALJE

Fotografija s motivom crkvice Sv. Marije, snimljena s Trinćela g. 1957. ukrašava korice malog notesa za svakodnevnu uporabu, zasad stranica čistih kao i uvala Stare Novalje u to ne toliko davno vrijeme. Naručeni blokić donosi vam poštar na motoriću, pony biciklu ili pješice, a ostalo po dogovoru.
skale-notes-26a91d5b7e6060f1a8aa1daff88501de.jpg
//