ŽIVOT NA PLAŽI, katalog HRMT

Hrvatski muzej turizma u Opatiji u proljeće 2014. otvara izložbu kupališne mode na Jadranu od 1880. do 1970. godine. U postav izložbe, kao i u katalog, uklopljena je odlična fotografija snimljena u Staroj Novalji oko 1970. Portretirani mladić na čamcu je Željko Peranić.

kunera-w-ee1ecf70a2f3e4872d94ed6c35991c42.jpg
//