MATIJINE FRULE

Frule-skulpture s oznakom 'Tri sunca', napravljene od paških trstika, lijep su i originalan ures staronovaljske galerije. Izrađuje ih Matija Škunca Gaudić, glazbenik i mladi vinogradar. Između najjednostavnijih modela - sličnih klasičnoj fruli ili flauti - i primjeraka raskošnijih, s pridruženim korijenom i ponekim sokolovim perom, nije lako na brzinu izabrati svoj instrument, ali u Skalama do Sunca teče drugo vrijeme i uvijek ga ima koliko god treba. Kontakt: matija.skunca@gmail.com
matijine frule-dd8c9d9f4222b913fab43b7e3802b003.jpg
//