MAŠKARANI BARJAK

Grijan ljetnim suncem i pogledima, nekoliko je dana na zidu kaštela visio zimski mešćarski barjak. Oblikovan po narudžbi Jurinoj za potrebe karnevalske, dar je radionice Petikat veseloj družbi koja pjevajući skreće s Donjeg puta u sve dvore mešćarske. Dragi likovi - do viđenja u veljači!
barjakkarneval-5a7e139460f632300d4d37565e0dd34d.jpg
''