MAJA LAGINJA

Na fotki tate slikara, do lijepe Maje sjedeći, hvatam na nebu budućnost tajnovite djevojke čija priroda još bira s kojega će se mula odraziti u more uz koje je rođena. I vidim vjetrom nasmiješenog psa, i kuću u obliku dvije čaše visoke, i naslikano oko kamenog krokodila nedaleko punte Deda… Ali od oblaka učimo da samo mijena stalna jest, pa onda i ne treba puno izabirati. Važne su Skale i pogled prema gore, a bio mul Uljak ili od Kaštela ili Dock of the Bay Otisa Readinga - svi su naši, Maja. I hvala za fejs!

majaija-b7052d27ded8bd64bc522f06d2daa5aa.jpg
//